Uporabne povezave

 

Vzgojno-izobraževalne institucije na področju Ptuja

 

Organizacije na področju dela z odvisnimi od nedovoljenih drog

 

Organizacije na področju dela z otroki in mladostniki

 

Organizacije na področju dela z nasiljem

 

Organizacije na področju dela z brezdomnimi osebami

Humanitarne in druge organizacije