O NAS

ARS VITAE smo humanitarno društvo in delujemo v javnem interesu na območju Spodnjega Podravja. Ustanovljeno je bilo leta 1998 kot odgovor na potrebe lokalnega prebivalstva. Že od leta 1998 redno izvajamo različne programe na področju socialnega varstva: Kdo sem jaz, Odgovorno starševstvo, Priprave na partnerstvo in starševstvo, Naprej zmorem sam.

Trenutno izvajamo štiri socialnovarstvene programe:
• MOSTOVI,
• DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE,
• KAPLJICA-pomoč žrtvam nasilja,
• KAMRA – celovita podpora brezdomnim osebam.

V letu 2014 smo za Mostove in Dnevni center za otroke in mladostnike pridobili strokovni verifikaciji s strani Socialne zbornice Slovenije.

POSLANSTVO

Društvo opravlja javno koristno dejavnost na področju preprečevanja in odpravljanja socialnih stisk in težav posameznikov, družin in drugih vpletenih. V ta namen izvajamo socialnovarstvene programe na različnih področjih:

• socialna preventiva,
• socialna rehabilitacija zasvojenih,
• nasilje,
• brezdomstvo.

Ob tem o omenjenih problematikah ozaveščamo tudi prebivalce in predstavnike lokalne skupnosti.

VIZIJA

Naša vizija je postati krovna nevladna organizacija, ki rešuje socialne stiske lokalnega prebivalstva v Podravju in prispeva k izboljšanju socialne slike v lokalnem in v širšem slovenskem okolju.