O NAS

Društvo ARS VITAE smo nevladna organizacija in delujemo v javnem interesu na območju Spodnjega Podravja. Ustanovili smo ga leta 1998 kot odgovor na potrebe lokalnega prebivalstva. Znotraj društva redno izvajamo različne programe na področju socialnega varstva:

• MOSTOVI,
• MOSTOVI – PREVENTIVA,
• DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE,
• KAPLJICA-pomoč žrtvam nasilja,
• KAMRA – podpora brezdomnim osebam,
• projekt DONIRANA HRANA

Naše delo sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Ministrstvo za zdravje; Mestna občina Ptuj; druge občine UE Ptuj in UE Ormož ter različni donatorji.

POSLANSTVO

Društvo v okviru svojih programov opravlja javno koristno dejavnost na področju preprečevanja in odpravljanja socialnih stisk in težav posameznikov, družin in drugih vpletenih. Področja, ki jih pokrivamo, so:

• socialna kurativa in preventiva,
• pomoč zasvojenim od prepovedanih drog in njihovim svojcem,
• pomoč otrokom in mladostnikom,
• pomoč žrtvam nasilja ter njihovim svojcem,
• pomoč brezdomcem,
• pomoč socialno in materialno ogroženim posameznikom.

VIZIJA

Naša vizija je postati krovna nevladna organizacija, ki rešuje socialne stiske lokalnega prebivalstva v Podravju in prispeva k izboljšanju socialne slike v lokalnem in v širšem slovenskem okolju.

KONTAKT

Telefonska številka: 031 519 902
Elektronski naslov: drustvo@arsvitae.si