Ekipa

Polona Toplak, predsednica društva

Program Mostovi

Renata Štopfer
Polona Toplak
Katja Muršič (Mostovi – preventiva)

Program Dnevni center za otroke in mladostnike

Martina Kunčnik

Program Kapljica – pomoč žrtvam nasilja

Nina Koštomaj

Program Kamra – Celovita podpora brezdomnim osebam

Amadeja Kokot

Projekt Donirana hrana

Tomaž Žmauc

Upravni odbor

Polona Toplak, predsednica društva
mag. Miran Kerin, podpredsednik društva
Daniela Jurgec, članica
Metka Jurešič, članica
Tamara Koderman, članica
Jure Šarman, član
Nina Koštomaj, tajnica društva