Ekipa

Renata Štopfer, predsednica društva

Mostovi

Renata Štopfer
Polona Toplak
Irena Rojko (Mostovi – preventiva)

Dnevni center za otroke in mladostnike

Dejan Dokl

Svetovalnica Kapljica – pomoč žrtvam nasilja

Nina Koštomaj

Kamra – podpora brezdomnim osebam

Gregor Hrnčič

Projekt Donirana hrana

Tomaž Žmauc

Upravni odbor društva

Renata Štopfer, predsednica društva
mag. Miran Kerin, podpredsednik društva
Daniela Jurgec, članica
Metka Jurešič, članica
Tamara Koderman, članica
mag. Valerija Ilešič Toš, članica
Nina Koštomaj, tajnica društva