May
18

Dne 18.5.2016 je bila na Radiu Maribor na sporedu oddaja Minute za zdravje in dobro počutje, v kateri so bile predstavljene izkušnje ljudi, ki so se v svojem življenju srečali z uživanjem prepovedanih drog, in sporočila, ki izhajajo iz njihovih izkušenj. V oddaji je sodelovala tudi strokovna delavka Ars Vitae, ki je želela približati izkušnje in opažanja zaposlenih na društvu glede uporabe prepovedanih drog na področju Ptuja, kaj svetovati staršem, ki se soočajo s problematiko zasvojenosti pri svojih otrocih.

Vabljeni k poslušanju.

May
6

V četrtek, 5.5.2016, smo se v Kranju udeležili strokovnega posveta »Varno otroštvo – pot v zdravo odraslost«, ki sta ga organizirala Center za socialno delo Kranj in Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske. Posvet se je osredotočal na posledice, ki jih nasilje povzroča pri otrocih, in kako nasilna vedenja v družini vplivajo na starševstvo.
Če se nasilje dogaja znotraj družine, ta oblika vedenja vpliva na vse člane družine, tudi otroke, četudi ti ob dejanju niso neposredno prisotni. Starši, ki doživljajo nasilje v partnerskem odnosu, so pogosto tako preplavljeni s svojo stisko in potrebami, da se stiskam in potrebam otroka ne zmorejo in ne znajo približati. S tem otrok ostaja v stiski povsem sam, neslišan in jo razrešuje z odigravanjem različnih oblik (pogosto nefunkcionalnega) vedenja.

April
22

Lokacija Kapljice in Dnevnega centra (Dijaški dom Ptuj) je postala nova VARNA TOČKA na Ptuju.
Pretekli teden smo se zaposleni na društvu ARS VITAE udeležili izobraževanja za prostovoljce v projektu Unicefa »Varne točke«. S tem smo aktivno vzpostavili delovanje Varne točke v naših prostorih (Dijaški dom Ptuj, Arbajterjeva 6, Ptuj, 1. etaža desno). Namenjena je otrokom, šolski mladini, ki se lahko vanjo zatečejo, če so v kakršni kolih težavah ali v stiski. V njej smo prisotni odrasli, ki smo jih pripravljeni zaščititi, pomagati, jim svetovati, poiskati pomoč ali le razbremeniti. Otrokom in mladostnikom lahko iskanje pomoči povzroči še dodatno stisko, zato jim želimo približati dodatno možno pomoč v našem mestu.

Varna točka je posebno označena s to nalepko varna točka_znak  , smejoča se hišica, vidna je na vhodu v Dijaški dom Ptuj in v 1. etaži desno.

April
16

V okviru akcijskega načrta LAS MO Ptuj za leto 2016 je bilo v torek, 12.4.2016, v Mestnem kinu Ptuj, predavanje o UPORABI ALKOHOLA MED MLADIMI – KAJ SE DOGAJA IN KAKŠNA JE NAŠA VLOGA?, ki sta ga predstavili strokovni sodelavki Društva Drog Art iz Ljubljane. Predavanja sta se udeležili tudi predstavnici Društva Ars Vitae. Na predavanju smo izvedeli o pomembnejših izsledkih raziskav na področju uporabe alkohola in drugih drog med mladimi ter kakšni so dejavniki tveganja, ki so povezani z uporabo alkohola in drugih drog pri mladini, s poudarkom na vlogi staršev.

Za naše področje je Lokalna akcijska skupina (LAS) v letu 2014 opravila raziskavo Mladi in droge na Ptujskem. Raziskava je v celoti dosegljiva na povezavi: http://www.ptuj.si/las .

April
1

Udeležili smo se predavanja in pogovora s sistemsko moderatorko Natašo Čebulj, ki je bilo v torek, 22.3.2016, v Narodnem domu Ptuj. Nataša Čebulj nam je predstavila priznano metodo Postavitev družine po metodi Berta Hellingerja, ki govori o vzorcih naših najintenzivnejših odnosov, ki jih doživljamo v družini in rodbini ter kako te vzorce prenašamo na vse nadaljnje sfere našega življenja. Bistvo so naše družinske korenine, ki se prepletajo z drugimi družinskimi koreninami in na nezavedni ravni delujejo preko več generacij in vodijo k boleznim, osebnim neuspehom ali celo do samomora. Otroci so naše ogledalo in kažejo na naš odnos do njih in odnos, ki ga imamo do samega sebe in drugih. Z metodo Postavitev družine lahko to ozavestimo, saj nam ta proces omogoči jasen prikaz vseh odnosov v družini.

22.3.2016

March
26

V okviru »Vizije in strategije razvoja Mestne občine Ptuj 2015-2025« in Strategije Lokalnega razvoja – LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah je bilo v četrtek, 24.3.2016, v dvorani KGZS Zavod Ptuj, organizirano participatorno srečanje NAREDIMO SKUPAJ – NAREDIMO BOLJE, katerega se je udeležila tudi predstavnica Društva Ars Vitae. Na srečanju so sodelovale nevladne organizacije in posamezniki, ki so v sklopu delavnic »odprtega prostora« izpostavili nekatera tematska področja lokalnega okolja in njihove probleme ter ideje za rešitve le teh.

 24.3.2016

February
15

V sredini meseca februarja smo Dnevni center za otroke in mladostnike preselili iz stare lokacije na Trstenjakovi ulici 5 (Domino center Ptuj) na novo, ki je v prostorih Dijaškega doma Ptuj, na Arbaiterjevi 6 na Ptuju, v 1. etažo desno. Lepo vabljeni v nove prostore!

November
22

ARS VITAE smo humanitarno društvo in delujemo v javnem interesu na področju socialnega varstva. Že od leta 1998 redno izvajamo različne socialnovarstvene programe: Kdo sem jaz, Odgovorno starševstvo, Priprave na partnerstvo in starševstvo, Naprej zmorem sam. Naša dejavnost je usmerjena v preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov vseh starostnih skupin, družin in svojcev. Trenutno izvajamo socialnovarstvene programe na področjih socialne preventive, socialne rehabilitacije zasvojenih in nasilja:

  • Dnevni center za otroke in mladostnike,
  • Mostovi,
  • Kapljica – pomoč žrtvam nasilja.

Več …

November
22

Lepo vas pozdravljamo na novi spletni strani društva Ars Vitae.
V mesecu novembru smo postavili novo spletno stran z namenom, da bodo informacije o našem delovanju bolj pregledne, enostavne in dostopne za vsakega, ki jih bo iskal. Ker je spletna stran vsebinsko še v fazi razvoja, vas prosimo za razumevanje.

Upamo, da vam bodo informacije na spletni strani čim bolje služile.