June
16

S programom Dnevni center za otroke in mladostnike smo se danes v okviru mreže Preventivnih programov za mlade Slovenije odpravili na 4 dnevni pohod »ČEZ POHORJE V LAJF« čez Pohorje na Koroško. Skupaj z otroki in mladostniki bomo preizkušali svoje zmogljivosti, preverjali veščine preživetja v naravi, taborili ter prehodili kar 55 kilometrov!
Se že veselimo nad tem, kaj vse bomo osebnostno in fizično pridobili zase.

Več o informacijah glede pohoda lahko prisluhnete v prispevku v oddaji Dobro jutro (od 10.40 minute naprej) ali nas spremljajte na facebook strani.

May
23

20. in 21. 5. 2016 smo se v Izoli udeležili mednarodne konference CLOUD na temo Celovit pristop k obravnavi ter socialni in ekonomski reintegraciji uporabnikov prepovedanih drog, ki so jo organizirali Univerza na Primorskem UP, Medicinska fakulteta na Rijeki MEDRI in Nacionalni Inštitut za Javno Zdravje NIJZ.
Konferenca je bila izvedena v sklopu projekta, ki se je začel izvajati v letu 2015 ter vsebuje raziskave, delavnice in doktorski študij na temo javnega zdravja. Na konferenci se je predstavilo več tujih in slovenskih predavateljev, kjer je vsak iz svojega kota obravnaval odvisnost – od preventive, mehanizmov zaznavanja, celostnih pristopov ter različnih raziskovalnih orodij. Poseben sklop delavnic je predstavljal predstavitev organizacij/društev s primeri svojih praks (ozaveščanje kvalitetnega življenja, zmanjševanje škode, terapevtsko delo ter tudi drugih mehanizmov, kot je reintegracija uporabnikov prepovedanih drog idr.).

May
22

Udeležili smo se predavanja z mednarodno certificiranim NLP Trenerjem Janijem Prgićem, ki je bilo v četrtek, 19. 5. 2016, v Narodnem domu Ptuj. Predavanje je potekalo na temo socialno-čustvenega razvoja otrok in mladostnikov ter pomen razvoja življenjskih veščin, brez katerih medsebojni odnosi kot tudi učenje in delo ne morejo potekati optimalno. Na predavanju smo tako lahko spoznali 7 veličastnih veščin, ki so pomembne za optimalne odnose, učenje in delo. Te veščine so:

1. Samopodoba
»Jaz sem sposoben.«
2. Intrapersonalne veščine
»Na človeka vedno gledam celovito.«
3. Interpersonalne veščine
»Kako se jaz odzovem na določeno situacijo?«
4. Cilj vedenja
»Komu pripadam in komu sem pomemben!«
5. Dobro razvite življenjske veščine
»Kako se spopadam s posledicami lastnega vedenja?«
6. Veščina odločanja
»Sposoben sem sprejeti odločitev.«
7. Veščina vplivanja
»Stvari se zgodijo. Od mene je odvisno kako se bom odzval!«

Gre za veščine, katere vzpodbujamo in razvijamo s pomočjo discipline, ki je izrednega pomena, saj usmerja prihodnost naših otrok, mladostnikov in nas samih.

May
18

Dne 18.5.2016 je bila na Radiu Maribor na sporedu oddaja Minute za zdravje in dobro počutje, v kateri so bile predstavljene izkušnje ljudi, ki so se v svojem življenju srečali z uživanjem prepovedanih drog, in sporočila, ki izhajajo iz njihovih izkušenj. V oddaji je sodelovala tudi strokovna delavka Ars Vitae, ki je želela približati izkušnje in opažanja zaposlenih na društvu glede uporabe prepovedanih drog na področju Ptuja, kaj svetovati staršem, ki se soočajo s problematiko zasvojenosti pri svojih otrocih.

Vabljeni k poslušanju.

May
6

V četrtek, 5.5.2016, smo se v Kranju udeležili strokovnega posveta »Varno otroštvo – pot v zdravo odraslost«, ki sta ga organizirala Center za socialno delo Kranj in Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske. Posvet se je osredotočal na posledice, ki jih nasilje povzroča pri otrocih, in kako nasilna vedenja v družini vplivajo na starševstvo.
Če se nasilje dogaja znotraj družine, ta oblika vedenja vpliva na vse člane družine, tudi otroke, četudi ti ob dejanju niso neposredno prisotni. Starši, ki doživljajo nasilje v partnerskem odnosu, so pogosto tako preplavljeni s svojo stisko in potrebami, da se stiskam in potrebam otroka ne zmorejo in ne znajo približati. S tem otrok ostaja v stiski povsem sam, neslišan in jo razrešuje z odigravanjem različnih oblik (pogosto nefunkcionalnega) vedenja.

April
22

Lokacija Kapljice in Dnevnega centra (Dijaški dom Ptuj) je postala nova VARNA TOČKA na Ptuju.
Pretekli teden smo se zaposleni na društvu ARS VITAE udeležili izobraževanja za prostovoljce v projektu Unicefa »Varne točke«. S tem smo aktivno vzpostavili delovanje Varne točke v naših prostorih (Dijaški dom Ptuj, Arbajterjeva 6, Ptuj, 1. etaža desno). Namenjena je otrokom, šolski mladini, ki se lahko vanjo zatečejo, če so v kakršni kolih težavah ali v stiski. V njej smo prisotni odrasli, ki smo jih pripravljeni zaščititi, pomagati, jim svetovati, poiskati pomoč ali le razbremeniti. Otrokom in mladostnikom lahko iskanje pomoči povzroči še dodatno stisko, zato jim želimo približati dodatno možno pomoč v našem mestu.

Varna točka je posebno označena s to nalepko varna točka_znak  , smejoča se hišica, vidna je na vhodu v Dijaški dom Ptuj in v 1. etaži desno.

April
16

V okviru akcijskega načrta LAS MO Ptuj za leto 2016 je bilo v torek, 12.4.2016, v Mestnem kinu Ptuj, predavanje o UPORABI ALKOHOLA MED MLADIMI – KAJ SE DOGAJA IN KAKŠNA JE NAŠA VLOGA?, ki sta ga predstavili strokovni sodelavki Društva Drog Art iz Ljubljane. Predavanja sta se udeležili tudi predstavnici Društva Ars Vitae. Na predavanju smo izvedeli o pomembnejših izsledkih raziskav na področju uporabe alkohola in drugih drog med mladimi ter kakšni so dejavniki tveganja, ki so povezani z uporabo alkohola in drugih drog pri mladini, s poudarkom na vlogi staršev.

Za naše področje je Lokalna akcijska skupina (LAS) v letu 2014 opravila raziskavo Mladi in droge na Ptujskem. Raziskava je v celoti dosegljiva na povezavi: http://www.ptuj.si/las .

April
1

Udeležili smo se predavanja in pogovora s sistemsko moderatorko Natašo Čebulj, ki je bilo v torek, 22.3.2016, v Narodnem domu Ptuj. Nataša Čebulj nam je predstavila priznano metodo Postavitev družine po metodi Berta Hellingerja, ki govori o vzorcih naših najintenzivnejših odnosov, ki jih doživljamo v družini in rodbini ter kako te vzorce prenašamo na vse nadaljnje sfere našega življenja. Bistvo so naše družinske korenine, ki se prepletajo z drugimi družinskimi koreninami in na nezavedni ravni delujejo preko več generacij in vodijo k boleznim, osebnim neuspehom ali celo do samomora. Otroci so naše ogledalo in kažejo na naš odnos do njih in odnos, ki ga imamo do samega sebe in drugih. Z metodo Postavitev družine lahko to ozavestimo, saj nam ta proces omogoči jasen prikaz vseh odnosov v družini.

22.3.2016

March
26

V okviru »Vizije in strategije razvoja Mestne občine Ptuj 2015-2025« in Strategije Lokalnega razvoja – LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah je bilo v četrtek, 24.3.2016, v dvorani KGZS Zavod Ptuj, organizirano participatorno srečanje NAREDIMO SKUPAJ – NAREDIMO BOLJE, katerega se je udeležila tudi predstavnica Društva Ars Vitae. Na srečanju so sodelovale nevladne organizacije in posamezniki, ki so v sklopu delavnic »odprtega prostora« izpostavili nekatera tematska področja lokalnega okolja in njihove probleme ter ideje za rešitve le teh.

 24.3.2016

February
15

V sredini meseca februarja smo Dnevni center za otroke in mladostnike preselili iz stare lokacije na Trstenjakovi ulici 5 (Domino center Ptuj) na novo, ki je v prostorih Dijaškega doma Ptuj, na Arbaiterjevi 6 na Ptuju, v 1. etažo desno. Lepo vabljeni v nove prostore!