March
26

V okviru »Vizije in strategije razvoja Mestne občine Ptuj 2015-2025« in Strategije Lokalnega razvoja – LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah je bilo v četrtek, 24.3.2016, v dvorani KGZS Zavod Ptuj, organizirano participatorno srečanje NAREDIMO SKUPAJ – NAREDIMO BOLJE, katerega se je udeležila tudi predstavnica Društva Ars Vitae. Na srečanju so sodelovale nevladne organizacije in posamezniki, ki so v sklopu delavnic »odprtega prostora« izpostavili nekatera tematska področja lokalnega okolja in njihove probleme ter ideje za rešitve le teh.

 24.3.2016

February
15

V sredini meseca februarja smo Dnevni center za otroke in mladostnike preselili iz stare lokacije na Trstenjakovi ulici 5 (Domino center Ptuj) na novo, ki je v prostorih Dijaškega doma Ptuj, na Arbaiterjevi 6 na Ptuju, v 1. etažo desno. Lepo vabljeni v nove prostore!

November
22

ARS VITAE smo humanitarno društvo in delujemo v javnem interesu na področju socialnega varstva. Že od leta 1998 redno izvajamo različne socialnovarstvene programe: Kdo sem jaz, Odgovorno starševstvo, Priprave na partnerstvo in starševstvo, Naprej zmorem sam. Naša dejavnost je usmerjena v preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov vseh starostnih skupin, družin in svojcev. Trenutno izvajamo socialnovarstvene programe na področjih socialne preventive, socialne rehabilitacije zasvojenih in nasilja:

  • Dnevni center za otroke in mladostnike,
  • Mostovi,
  • Kapljica – pomoč žrtvam nasilja.

Več …

November
22

Lepo vas pozdravljamo na novi spletni strani društva Ars Vitae.
V mesecu novembru smo postavili novo spletno stran z namenom, da bodo informacije o našem delovanju bolj pregledne, enostavne in dostopne za vsakega, ki jih bo iskal. Ker je spletna stran vsebinsko še v fazi razvoja, vas prosimo za razumevanje.

Upamo, da vam bodo informacije na spletni strani čim bolje služile.