August
30

V okviru EU Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi je bilo izdano opozorilo o 23 smrtnih primerih, povezanih z uporabo snovi akriloil fentanil, ki so jih zabeležili na Švedskem.

Akriloil fentanil je sintetični opioid, ki se pojavlja v obliki prahu in pršila za nos. Za to snov se uporabljata tudi imeni akrilfentanil in ACF. Snov se prodaja na spletu, do zdaj pa so njeno uporabo zaznali v dveh državah, in sicer na Danskem in Švedskem.

July
13

V okviru Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi se v obdobju zadnjih šestih mesecev zaznava predvsem pojav 3-MMC, GHB/GBL, ekstazija in MDMA v kristalih. Občasno se pojavijo tudi snovi, kot so mefedron, NBOMe, α-PVP, 2-CB, 3-FPM, flubromazolam, klonazolam in tudi sintetični kanabinoidi, kot sta MDMB–CHMICA in 5F-AKB48. Predvsem na Primorskem se v zadnjem času zaznava povečan pojav uporabe ketamina, na Koroškem pa se občasno opaža uporaba dature – rastline z močnimi psihedeličnimi učinki. Poleg tega je Sistem za zgodnje opozarjanje zaznal tudi pojav tabletk, ki se prodajajo kot ekstazi, vsebujejo pa nove psihoaktivne snovi.

Več si preberite tukaj: nove psihoaktivne snovi v Sloveniji.

July
11

Nevarni sintetični kanabinoid MDMB–CHMICA zaznan tudi v Sloveniji! MDMB-CHMICA v devetih državah EU povzročila številne zastrupitve in smrti.

V okviru Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi je bil sintetični kanabinoid MDMB-CHMICA zaznan na območjih Maribora, Celja in Novega mesta. Pojavil se je v obliki rastlinske mešanice in v obliki pastozne snovi črne barve. V nekaj primerih je bila ta snov primešana tobaku.

Več si preberite tukaj: MDMB_CHMICA_v_Sloveniji.

June
24

Pa smo dočakali …. spremembo imena namreč!
Ker smo v letu 2015 dejavnost društva razširili na področje pomoči žrtvam nasilja, smo se odločili za spremembo temeljnega akta ter imena društva.
Novo ime društva je ARS VITAE- društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči, ali na kratko – Društvo Ars Vitae.

June
16

S programom Dnevni center za otroke in mladostnike smo se danes v okviru mreže Preventivnih programov za mlade Slovenije odpravili na 4 dnevni pohod »ČEZ POHORJE V LAJF« čez Pohorje na Koroško. Skupaj z otroki in mladostniki bomo preizkušali svoje zmogljivosti, preverjali veščine preživetja v naravi, taborili ter prehodili kar 55 kilometrov!
Se že veselimo nad tem, kaj vse bomo osebnostno in fizično pridobili zase.

Več o informacijah glede pohoda lahko prisluhnete v prispevku v oddaji Dobro jutro (od 10.40 minute naprej) ali nas spremljajte na facebook strani.

May
23

20. in 21. 5. 2016 smo se v Izoli udeležili mednarodne konference CLOUD na temo Celovit pristop k obravnavi ter socialni in ekonomski reintegraciji uporabnikov prepovedanih drog, ki so jo organizirali Univerza na Primorskem UP, Medicinska fakulteta na Rijeki MEDRI in Nacionalni Inštitut za Javno Zdravje NIJZ.
Konferenca je bila izvedena v sklopu projekta, ki se je začel izvajati v letu 2015 ter vsebuje raziskave, delavnice in doktorski študij na temo javnega zdravja. Na konferenci se je predstavilo več tujih in slovenskih predavateljev, kjer je vsak iz svojega kota obravnaval odvisnost – od preventive, mehanizmov zaznavanja, celostnih pristopov ter različnih raziskovalnih orodij. Poseben sklop delavnic je predstavljal predstavitev organizacij/društev s primeri svojih praks (ozaveščanje kvalitetnega življenja, zmanjševanje škode, terapevtsko delo ter tudi drugih mehanizmov, kot je reintegracija uporabnikov prepovedanih drog idr.).

May
22

Udeležili smo se predavanja z mednarodno certificiranim NLP Trenerjem Janijem Prgićem, ki je bilo v četrtek, 19. 5. 2016, v Narodnem domu Ptuj. Predavanje je potekalo na temo socialno-čustvenega razvoja otrok in mladostnikov ter pomen razvoja življenjskih veščin, brez katerih medsebojni odnosi kot tudi učenje in delo ne morejo potekati optimalno. Na predavanju smo tako lahko spoznali 7 veličastnih veščin, ki so pomembne za optimalne odnose, učenje in delo. Te veščine so:

1. Samopodoba
»Jaz sem sposoben.«
2. Intrapersonalne veščine
»Na človeka vedno gledam celovito.«
3. Interpersonalne veščine
»Kako se jaz odzovem na določeno situacijo?«
4. Cilj vedenja
»Komu pripadam in komu sem pomemben!«
5. Dobro razvite življenjske veščine
»Kako se spopadam s posledicami lastnega vedenja?«
6. Veščina odločanja
»Sposoben sem sprejeti odločitev.«
7. Veščina vplivanja
»Stvari se zgodijo. Od mene je odvisno kako se bom odzval!«

Gre za veščine, katere vzpodbujamo in razvijamo s pomočjo discipline, ki je izrednega pomena, saj usmerja prihodnost naših otrok, mladostnikov in nas samih.

May
18

Dne 18.5.2016 je bila na Radiu Maribor na sporedu oddaja Minute za zdravje in dobro počutje, v kateri so bile predstavljene izkušnje ljudi, ki so se v svojem življenju srečali z uživanjem prepovedanih drog, in sporočila, ki izhajajo iz njihovih izkušenj. V oddaji je sodelovala tudi strokovna delavka Ars Vitae, ki je želela približati izkušnje in opažanja zaposlenih na društvu glede uporabe prepovedanih drog na področju Ptuja, kaj svetovati staršem, ki se soočajo s problematiko zasvojenosti pri svojih otrocih.

Vabljeni k poslušanju.

May
6

V četrtek, 5.5.2016, smo se v Kranju udeležili strokovnega posveta »Varno otroštvo – pot v zdravo odraslost«, ki sta ga organizirala Center za socialno delo Kranj in Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske. Posvet se je osredotočal na posledice, ki jih nasilje povzroča pri otrocih, in kako nasilna vedenja v družini vplivajo na starševstvo.
Če se nasilje dogaja znotraj družine, ta oblika vedenja vpliva na vse člane družine, tudi otroke, četudi ti ob dejanju niso neposredno prisotni. Starši, ki doživljajo nasilje v partnerskem odnosu, so pogosto tako preplavljeni s svojo stisko in potrebami, da se stiskam in potrebam otroka ne zmorejo in ne znajo približati. S tem otrok ostaja v stiski povsem sam, neslišan in jo razrešuje z odigravanjem različnih oblik (pogosto nefunkcionalnega) vedenja.

April
22

Lokacija Kapljice in Dnevnega centra (Dijaški dom Ptuj) je postala nova VARNA TOČKA na Ptuju.
Pretekli teden smo se zaposleni na društvu ARS VITAE udeležili izobraževanja za prostovoljce v projektu Unicefa »Varne točke«. S tem smo aktivno vzpostavili delovanje Varne točke v naših prostorih (Dijaški dom Ptuj, Arbajterjeva 6, Ptuj, 1. etaža desno). Namenjena je otrokom, šolski mladini, ki se lahko vanjo zatečejo, če so v kakršni kolih težavah ali v stiski. V njej smo prisotni odrasli, ki smo jih pripravljeni zaščititi, pomagati, jim svetovati, poiskati pomoč ali le razbremeniti. Otrokom in mladostnikom lahko iskanje pomoči povzroči še dodatno stisko, zato jim želimo približati dodatno možno pomoč v našem mestu.

Varna točka je posebno označena s to nalepko varna točka_znak  , smejoča se hišica, vidna je na vhodu v Dijaški dom Ptuj in v 1. etaži desno.