Dnevni center za otroke in mladostnike

Kaj?

Dnevni center za otroke in mladostnike je preventivni program društva ARS VITAE. Namenjen je otrokom in mladostnikom, ki želijo kvalitetno preživljati prosti čas in potrebujejo pomoč pri reševanju domačih nalog in učenju.
Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Mestna občina Ptuj ter druge občine UE Ptuj.

Kdo?

Program je dostopen vsem:

 • učencem osnovnih šol,
 • dijakom srednjega ali poklicnega izobraževanja,
 • ki imajo občasne ali stalne težave na učnem področju in osebnostni rasti in zaradi različnih vzrokov ne dosegajo pričakovanih rezultatov, tistim, ki nimajo učnih težav, vendar želijo razvijati in nadgrajevati svoje sposobnosti in delovanje, razvijati pozitivno vrednotenje samega sebe, se družiti in pomagati vrstnikom. Posebno skupino v programu predstavljajo otroci in mladostniki, ki so prišli iz drugih jezikovnih in socialnih okolij in imajo težave v komunikaciji in vključevanju v učno in socialno sredino,
 • staršem vključenih otrok in mladostnikov.

Kdaj?

Program je na voljo uporabnikom vsak delovni dan.

Od PONEDELJKA do ČETRTKA

 • 12.00-14.00 individualni razgovori (po predhodnem dogovoru)
 • 14.00-16.00 skupinske aktivnosti
 • 16.00-18.00 pomoč pri domačih nalogah, učenju

V PETEK

 • 10.00-14.00 individualni razgovori z uporabniki (po predhodnem dogovoru)
 • 14.00-16.00 skupinske aktivnosti

Med ŠOLSKIMI POČITNICAMI

 • 8.00-14.00 aktivnosti po dogovoru

Kje?

Program izvajamo na na Slovenskem trgu 12 na Ptuju.

Kaj se pri nas dogaja?

V Dnevnem centru za otroke in mladostnike:

 • se z otroci/mladostniki učimo in nudimo pomoč pri reševanju domačih nalog,
 • se pogovarjamo, prisluhnemo težavam in stiskam otrok/mladostnikov,
 • otrokom/mladostnikom pomagamo pri premagovanju težav in smo jim v oporo,
 • se igramo in ustvarjamo,
 • koristno preživljamo prosti čas,
 • in izvajamo jezikovne delavnice za starše.

Kako se vključiti?

V program Dnevni center za otroke in mladostnike se vključiš:

 • brezplačno,
 • prostovoljno,
 • starši/zakoniti zastopniki podpišejo pristopno izjavo .

Kontakt

Telefonska številka: 070 799 750

Elektronska pošta: dnevnicenter@arsvitae.si