ODSTOP 0,5% DOHODNINE

Dragi prijatelji Društva Ars Vitae,

vsak državljan RS lahko do 0,5% svoje dohodnine nameni za podporo nepridobitnim dobrodelnim organizacijam. Donacija od dohodnine vas nič ne stane, saj donacija ne vpliva na višino vračila ali doplačila dohodnine. Če se za donacijo dohodnine ne odločite, se vaša dohodnina vrne v proračun Republike Slovenije.

Donacijo od dohodnine lahko namenite tudi Društvu Ars Vitae, v katerem že več kot dvajset let delujemo strokovni delavci in prostovoljci v socialnovarstvenih programih, s katerimi blažimo stiske prebivalcev, ki živijo na območju UE Ptuj ter UE Ormož in v drugih predelih države.

S tem boste podprli naše programe:

  • MOSTOVI,
  • DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE,
  • KAPLJICA – pomoč žrtvam nasilja,
  • KAMRA – podpora brezdomnim osebam.

Če ste pripravljeni podpreti dejavnost našega društva, lahko:

  1. Natisnite obrazec, ki je v prilogi, ga dopolnite s svojimi podatki, podpišite in pošljete na naš naslov: Ars Vitae, društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči, Trstenjakova ul. 5 a, 2250 Ptuj ali ga odnesite ali pošljite na finančni urad,
  2. izpolnite obrazec na spletni strani eDavki https://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx.

Z donacijo boste omogočili, da bomo s svojo dejavnostjo tudi v bodoče prispevali h kakovosti bivanja v našem okolju.

Za vašo podporo se vam iskreno zahvaljujemo!

priloga