O nas

Nevladna organizacija Društvo ARS VITAE delujemo v javnem interesu na območju Spodnjega Podravja od leta 1998. Naše delovanje je usmerjeno v izvajanje in razvijanje programov pomoči na osnovi preverjenih potreb posameznikov, ki živijo v lokalnem okolju. Trenutno izvajamo več programov na področju socialnega varstva in zdravja:

• MOSTOVI,
• MOSTOVI – PREVENTIVA,
• DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE,
• svetovalnica KAPLJICA-pomoč žrtvam nasilja,
• KAMRA – podpora brezdomnim osebam,
• projekt DONIRANA HRANA in program »Z DONIRANO HRANO DO DNEVNE MERICE ZDRAVJA«.

Naše delovanje finančno in vsebinsko podpirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje, Mestna občina Ptuj, druge občine UE Ptuj in UE Ormož ter različni donatorji in podporniki našega dela.

MDDSZ_______________________                    MZ_ZADNJA                        Brez naslova 2

Poslanstvo

V okviru svojih programov opravljamo javno koristno dejavnost na področju preprečevanja in odpravljanja socialnih in drugih stisk ter težav posameznikov, družin, svojcev in drugih vpletenih. Trenutno delujemo na področjih:

• socialne kurative in preventive,
• pomoči zasvojenim od prepovedanih drog in njihovim svojcem,
• pomoči otrokom in mladostnikom,
• pomoči žrtvam nasilja ter njihovim svojcem,
• pomoči brezdomcem,
• pomoči socialno in materialno ogroženim posameznikom.

Vizija

Postati krovna nevladna organizacija
– ki strokovno rešuje socialne in druge stiske lokalnega prebivalstva v Spodnjem Podravju,
– ki pomembno vpliva na izboljšanje socialnega položaja posameznikov,
– ki pomembno vpliva na vzdrževanje in izboljšanje duševnega zdravja posameznika znotraj lokalnega in širše slovenskega okolja.

Kontakt

Telefon: 031 519 902
E-pošta: drustvo@arsvitae.si