Mostovi – preventiva

Kaj?

Program Mostovi  – preventiva izvaja preventivne vsebine na področju preprečevanja zasvojenosti in oteženih izkušenj ter okoliščin v družinah. Deluje v okviru programa Mostovi.

Program finančno in vsebinsko podpira Ministrstvo za zdravje. 

Kdo?

Otroci in mladostniki,
starši,
• celotne družine,
osnovnošolci in dijaki.

Kdaj?

• V ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 16. ure,
• v sredo od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
• v petek od 7. do 13. ure,
• po dogovoru tudi izven navedenega časa.

Kje?

Trstenjakova ulica 5a, Ptuj (Domino center 2, pritličje levo)

Kaj?

• Program Effekt

Je univerzalni preventivni program, namenjen staršem, katerih otroci obiskujejo 7., 8. in 9. razred OŠ. Program smo nadgradili tudi za potrebe staršev otrok 1. in 2. letnikov srednjih šol. S starši se v vsakem razredu srečamo dvakrat letno v času roditeljskih sestankov. Obstaja namreč močna povezava med odnosom staršev do pitja alkohola pri mladostnikih in pitjem alkohola mladostnikov. Raziskave so pokazale, da otroci permisivnih staršev pijejo več alkoholnih pijač v primerjavi z otroki restriktivnih staršev. Preko vnaprej pripravljenih drsnic staršem posredujemo argumente in konkretne metode za vzdrževanje restriktivnega odnosa do pitja alkohola njihovih otrok. Naš cilj je zmanjšanje tveganega in škodljivega pitja alkohola, kajenja in uporabe drugih drog pri mladoletnikih.

• Program Krepitev družin

Je eden najbolj temeljitih preventivnih programov, ki deluje na področju obravnave družin, saj vključuje vso družino, temelji pa na treningu veščin. Program je razvit celostno, saj je zaradi velikega obsega težav v starševskih in družinskih odnosih pogosto potrebno več kot samo kratek tečaj za starše. Program zajema predavanja, predstavitve, razprave, igranje vlog, avdiovizualna gradiva, domače naloge, igre, otrokovo igro, starševsko igro, nadzorovane vaje ipd. Program gradi na varovalnih dejavnikih, kot so izboljšanje družinskih odnosov, izboljšanje starševskih veščin ter povečanje socialnih in drugih življenjskih veščin pri otrocih in mladostnikih. Ponuja spodbude za večjo navzočnost družinskih članov v programu, takojšnje izboljšanje vedenja otrok in izpolnjevanje domačih nalog, kar krepi odnose in sodelovanje znotraj družine.

• Svetovalno delo s starši in družinami

Za družine, ki potrebujejo poglobljeno svetovalno delo, bomo izvajali tudi individualno svetovalno delo s starši in družinami. Namen je krepitev starševskih kompetenc, urejanje skrhanih družinskih odnosov in ustvarjanje odnosov, ki omogočajo zdrav razvoj otrok in mladostnikov. S tem želimo zmanjšati tveganje za razvoj zasvojenosti in drugih tveganih vedenj mladih.

• Preventivne delavnice za osnovnošolce in dijake

V skladu z izraženimi potrebami osnovnih in srednjih šol bomo izvajali tudi preventivne delavnice za učence in dijake z naslednjimi temami: oblikovanje pozitivne samopodobe, sprejemanje drugačnosti, reševanje konfliktov, doseganje ciljev, spopadanje s stresom, pozitivno razmišljanje, sprejemanja odgovornosti, izražanje čustev, kritično mišljenje, motnje hranjenja idr. . 

Kako se vključiš v program?

Vključitev je brezplačna in prostovoljna.

Kontakt

Telefon: 070 478 804
E-pošta: mostovi.preventiva@arsvitae.si