Prostovoljno delo

S pomembno vlogo in delom, ki ga prispevajo prostovoljke in prostovoljci društva, se srečujemo že od začetka delovanja. Ravno večletno prostovoljno udejstvovanje ustanoviteljev Društva Ars Vitae je prispevalo k razvoju naših, danes že stalnih socialnovarstvenih programov. Ker prostovoljke in prostovoljce razumemo kot dodano vrednost naše organizacije, jih redno in z veseljem vključujemo.

Dejavnosti, v katere vključujemo prostovoljke in prostovoljce:

 • Mostovi: srečevanje in druženje z uporabniki, ki se soočajo z zasvojenostjo od drog; z uporabniki, ki so v obdobju reintegracije ali z uporabniki, ki uspešno abstinirajo. Ob tem prostovoljec uporabniku pomaga, da strukturira svoj čas v zdravi socialni mreži, na njega pozitivno vpliva in zapolni socialni vakuum, v katerem se je znašel na poti resocializacije.
 • Dnevni center za otroke in mladostnike: vključevanje v aktivno preživljanje prostega časa z različnimi aktivnostmi za otroke in mladostnike ter njihove starše in izvajanje učne pomoči pri različnih šolskih predmetih. Prostovoljci spremljajo otroke pri njihovi osebni rasti, jim pomagajo pri učnih težavah in jih podpirajo pri vključevanju v socialno okolje.
 • Kapljica: razbremenilni pogovori ali druga pomoč glede na potrebe uporabnikov.
 • Kamra: spremljanje uporabnikov na terenu, prevzemanje in dostava prehrambnih paketov, pridobivanje humanitarne pomoči (obleka, obutev).

V kolikor bi si želeli opravljati prostovoljno delo in

 • ste polnoletni,
 • imate vsaj srednješolsko izobrazbo,
 • vas zanima in veseli delo z zasvojenimi od drog ali njihovimi svojci; otroki in mladostniki ali žrtvami nasilja, brezdomnimi,
 • želite pomagati drugim,
 • ste odgovorni in zanesljivi,
 • z željo pridobivati nove izkušnje,
 •  in kvalitetno preživljati svoj prosti čas,

nas pokličite na

 • telefonsko številko: 070/799-750 ali 031/519-902 ali
 • pišite na elektronski naslov: drustvo@arsvitae.si