Ekipa

Renata Štopfer, predsednica društva

Mostovi

Renata Štopfer
Polona Toplak
Irena Rojko (Mostovi – preventiva)
Tina Dovečar (Mostovi – preventiva)

Dnevni center za otroke in mladostnike

Renata Topolovec

Svetovalnica Kapljica – pomoč žrtvam nasilja

Nina Koštomaj

Kamra – podpora brezdomnim osebam

Gregor Hrnčič

Projekt Donirana hrana

Sebastjan Kurbos

Upravni odbor društva

Renata Štopfer, predsednica društva
mag. Miran Kerin, podpredsednik društva
Daniela Jurgec, članica
Metka Jurešič, članica
Tamara Koderman, članica
mag. Valerija Ilešič Toš, članica