Kamra – podpora brezdomnim osebam

Kaj?

Program Kamra smo pričeli izvajati v letu 2017 kot odgovor na perečo problematiko brezdomstva v lokalnem okolju. Do leta 2020 se je program razvijal kot dnevni center in odprti tip zavetišča. Na podlagi zaznanih potreb brezdomnih uporabnikov v Mestni občini Ptuj in pomanjkanja cenovno dostopne in dostojne nastanitve ranljivih in socialno izključenih skupin ljudi, smo se skupaj z Mestno občino Ptuj odločili, da bomo program Kamra kot razvojni program preoblikovali v nastanitveno stanovanjsko podporo z individualizirano psihosocialno podporo in krizno pomočjo, s katero bomo zagotavljali in hkrati ozaveščali v lokalnem okolju načelo, da mora biti pravica do stanovanja ena temeljnih in neodtujljivih pravic ljudi, katero bi morala zagotavljati vsaka občina.
Program sofinancira Mestna občina Ptuj.

Kdo?

Namenjen je osebam, ki:
bivajo v negotovem, začasnem ali neprimernem bivališču,
živijo v grožnji pred izgubo bivališča,
se težje znajdejo pri urejanju dokumentov,
bi potrebovali pomoč pri zagotavljanju najnujnejših virov za preživetje,
težje vzpostavljajo stik z obstoječimi službami,
nimajo svojcev ali drugih oseb, ki bi mu pomagale.

Kdaj?

 • STROKOVNA INDIVIDUALIZIRANA PSIHOSOCIALNA IN KRIZNA POMOČ
  Program Kamra je za nastanjene, nameščene uporabnike, kakor za zunanje uporabnike, ki potrebujejo strokovno individualizirano ali krizno pomoč ( namestitev, skrb za osebno higieno, pripravo obrokov, obleka obutev), na voljo vsak delovni dan v tednu:
  – od ponedeljka do četrtka, med 08.00 in 15.00 uro in
  – v petek med 08.00 in 13.00 uro.
  – Po dogovoru z uporabniki izven navedenega delovnega časa.
 •  NASTANITVENA STANOVANJSKA PODPORA
  – Sprejem v nastanitev poteka na podlagi izkazane motivacije za doseganje zastavljenih ciljev v programu in sprejemanje hišnega reda.
  – Na voljo 5 ležišč, do 24 mesecev.
  – Nastanitveni mesečni prispevek znaša 120,00€.
 •  KRIZNA NAMESTITVNENA POMOČ
  – Sprejem v krizno namestitev na podlagi dogovora in sprejemanje hišnega reda.
  – Na voljo 2 ležišči. Do 1 meseca na podlagi dogovora z občino iz katere uporabnik prihaja ali 7 dni.
  – Prispevek krizne namestitve, ki jo pokriva občina iz katere uporabnik prihaja, je 240,00€.

POGOJI ZA SPREJEM V NASTANITEV, NAMESTITEV
• Brezdomna oseba brez doma oz. ustrezne in varne nastanitve, namestitve in je visoka motiviranost za doseganje ciljev v programu.
• Samostojen in prostovoljen prihod uporabnika.
•Sprejemanje hišnega reda.
•Skrb za osebno higieno.

OMEJITVE PRI SPREJEMU
• V nastanitveno podporo ne moremo sprejeti osebe, ki potrebuje posebno nego, ali osebe, ki do nastanitvene podpore ni zmožna priti sama.
• V nastanitveno podporo ne moremo sprejeti osebe, ki uživa nedovoljene droge.
• V nastanitveno podporo ne moremo sprejeti osebe, ki bi s svojim vedenjem (verbalno ali fizično nasilje, močna alkoholiziranost ali vpliv nedovoljenih drog) lahko ogrožala zdravje drugih nastanjenih, nameščenih uporabnikov in zaposlenih.

Kje?

Pisarna za individualno deloTrstenjakova ulica 5a, 2250 Ptuj (Domino center 2, pritličje)
Nastanitvena stanovanja podporaZadružni trg 14, 2250 Ptuj (nasproti parkirišča)

Kaj vam ponujamo?

Varen prostor – v katerem lahko zaupaš svoje osebne stiske in jih ob podpori izvajalcev programa rešuješ,
varno dlje trajajočo nastanitev (do 24 mesecev),
krizno namestitev – do 7 dni brezplačno, nadalje je nastanitev možna do 1 meseca, ob dogovoru z občino iz katere uporabnik prihaja,
podporo pri urejanju socialnega statusa – urejanje dokumentov, denarne socialne pomoči, stalnega prebivališča, prevzem pošte…,
informiranje – o drugih programih pomoči,
zagovorništvo – je namenjeno krepitvi tvojega glasu ter krepitev tvojega položaja v postopkih,
drugo humanitarno pomoč in donirano hrano.

Kako se vključite v program?

Vključijo se lahko polnoletne osebe,
vključitev je brezplačna in prostovoljna s podpisom soglasja in pristopne izjave.

Kontakt

Telefonska številka:
070 633 060 (Ponedeljek, torek in četrtka, od 08.00 do 15.00 ure, v sredo od 08.00 do 17.00 ure in v petek od 08.00 do 13.00 ure.)
Elektronska pošta: kamra@arsvitae.si