Programi

Izvajamo socialnovarstvene programe na področju odvisnosti, mladih, nasilja in brezdomstva.

 • Mostovi

  Program Mostovi je edini program na območju UE Ptuj, ki pomaga reševati težave z odvisnostjo in z njo povezanih težav posameznikov in družin.

 • Mostovi – preventiva

  Cilj preventivnega dela programa Mostovi je zmanjševanje tveganj za razvoj tveganih oblik vedenja pri otrocih in mladostnikih. Predavanja, delavnice in različne aktivnosti so namenjene staršem, otrokom in mladostnikom ter celotnim družinam.

 • Dnevni center za otroke in mladostnike

  Dnevni center za otroke in mladostnike je preventivni program društva ARS VITAE. Namenjen je otrokom in mladostnikom, ki želijo kvalitetno preživljati prosti čas in potrebujejo pomoč pri reševanju domačih nalog in učenju.

 • Kapljica – pomoč žrtvam nasilja

  Kapljica – pomoč žrtvam nasilja je program psihosocialne pomoči za žrtve nasilja, v katerem pomagamo posameznikom pri individualnem soočanju s trenutno ali s preteklo izkušnjo nasilja, prav tako po potrebi njihovim svojcem.

 • Kamra – podpora brezdomnim osebam

  Program Kamra je program podpore brezdomnim osebam. V okviru programa izvajamo nastanitveno stanovanjsko podporo z individualizirano psihosocialno podporo in krizno pomočjo.

 • projekt “Donirana hrana”

  Projekt DONIRANA HRANA je dobrodelni projekt, ki se izvaja po večih mestih po Sloveniji in od 03. 07. 2017 naprej tudi na Ptuju. Projekt je namenjen socialno najranljivejšim posameznikom in družinam, ki so se znašli v trenutni ali dolgotrajni stiski zaradi slabšega socialnega in zdravstvenega stanja, brezposelnosti ali drugih težav.

 • Točka za testiranje novih psihoaktivnih snovi

  K nam lahko povsem anonimno prineseš vzorec za laboratorijsko analizo in tako zmanjšaš tveganje za zaplete zaradi zaužitja neznanih drog in nevarnih primesi.