Mostovi

Kaj?

Program Mostovi je specializiran psihosocialni program za pomoč pri reševanju težav z odvisnostjo in z njo povezanimi stiskami posameznikov in družin.

Program finančno in vsebinsko podpirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Mestna občina Ptuj ter druge občine UE Ptuj.

Kdo?

 • mladostniki, ki eksperimentirajo z drogami,
 • aktivni uživalci drog,
 • bivši/zazdravljeni odvisniki,
 • svojci (starši in druge ključne bližnje osebe).

Kdaj?

 • v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 14. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
 • v petek od 8. do 13. ure.

Na telefonski številki 031 519 902 smo dosegljivi vsak dan od 8. do 20. ure.

Kje?

 Trstenjakova ulica 5a, Ptuj (Domino center 2, pritličje levo).

Kaj vam ponujamo?

 • Individualne svetovalne ali razbremenilne pogovore z motivacijsko podporo za pozitivno spremembo življenja,
 • telefonsko svetovanje in podporo,
 • družinsko svetovanje,
 • reintegracijsko skupino,
 • skupino za osebnostno rast staršev,
 • samopomočno skupino za starše in svojce uporabnikov prepovedanih drog,
 • skupinske aktivnosti za mladostnike,
 • pomoč pri vzpostavitvi abstinence,
 • pomoč pri ohranjanju abstinence,
 • pomoč pri vstopu v visokopražne programe (terapevtske skupnosti, komune…),
 • urejanje odnosov z najbližjimi,
 • pomoč pri ponovni vključitvi v socialno okolje– reintegracijska skupina
 • pomoč pri reševanju socialne problematike (iskanje zaposlitve, pomoč pri izpolnjevanju vlog za socialne transferje, urejanje zdravstvenega in socialnega zavarovanja, informacije o možnostih nastanitve, uporaba računalnika in tiskalnika…),
 • zagovorništvo,
 • druženje s prostovoljci.

Kako se vključiš v program?

 • Vključitev je zaradi sofinanciranja brez prispevka in prostovoljna.
 • Mladostniki od 14. leta naprej se lahko vključijo v program na podlagi soglasja staršev oz. skrbnikov.

Kontakt

Telefon: 031 519 902, 070 996 120
E-pošta: mostovi@arsvitae.si