november
22

ARS VITAE smo humanitarno društvo in delujemo v javnem interesu na področju socialnega varstva. Že od leta 1998 redno izvajamo različne socialnovarstvene programe: Kdo sem jaz, Odgovorno starševstvo, Priprave na partnerstvo in starševstvo, Naprej zmorem sam. Naša dejavnost je usmerjena v preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov vseh starostnih skupin, družin in svojcev. Trenutno izvajamo socialnovarstvene programe na področjih socialne preventive, socialne rehabilitacije zasvojenih in nasilja:

  • Dnevni center za otroke in mladostnike,
  • Mostovi,
  • Kapljica – pomoč žrtvam nasilja.

Programe društva razvijamo v skladu z potrebami uporabnikov in okolja. Izvajamo jih strokovne delavke in prostovoljke ter prostovoljci društva. Svoje delo redno nadgrajujemo in se zanj ves čas dodatno usposabljamo.

O problematikah, s katerimi se srečujemo, ozaveščamo tudi prebivalce in predstavnike lokalne ter širše skupnosti. Zaradi lažje pomoči našim uporabnikom pa tudi redno sodelujemo z različnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami.

Naša vizija je postati prepoznavna nevladna organizacija, ki bo pomembno prispevala k pozitivnim spremembam v življenju ljudi, ki se znajdejo v socialnih stiskah, ter s tem prispevala k izboljšanju socialne slike v lokalnem in v širšem slovenskem okolju.

Comments are closed.