marec
26

V okviru »Vizije in strategije razvoja Mestne občine Ptuj 2015-2025« in Strategije Lokalnega razvoja – LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah je bilo v četrtek, 24.3.2016, v dvorani KGZS Zavod Ptuj, organizirano participatorno srečanje NAREDIMO SKUPAJ – NAREDIMO BOLJE, katerega se je udeležila tudi predstavnica Društva Ars Vitae. Na srečanju so sodelovale nevladne organizacije in posamezniki, ki so v sklopu delavnic »odprtega prostora« izpostavili nekatera tematska področja lokalnega okolja in njihove probleme ter ideje za rešitve le teh.

 24.3.2016

Comments are closed.