maj
6

V četrtek, 5.5.2016, smo se v Kranju udeležili strokovnega posveta »Varno otroštvo – pot v zdravo odraslost«, ki sta ga organizirala Center za socialno delo Kranj in Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske. Posvet se je osredotočal na posledice, ki jih nasilje povzroča pri otrocih, in kako nasilna vedenja v družini vplivajo na starševstvo.
Če se nasilje dogaja znotraj družine, ta oblika vedenja vpliva na vse člane družine, tudi otroke, četudi ti ob dejanju niso neposredno prisotni. Starši, ki doživljajo nasilje v partnerskem odnosu, so pogosto tako preplavljeni s svojo stisko in potrebami, da se stiskam in potrebam otroka ne zmorejo in ne znajo približati. S tem otrok ostaja v stiski povsem sam, neslišan in jo razrešuje z odigravanjem različnih oblik (pogosto nefunkcionalnega) vedenja.

Comments are closed.