maj
23

20. in 21. 5. 2016 smo se v Izoli udeležili mednarodne konference CLOUD na temo Celovit pristop k obravnavi ter socialni in ekonomski reintegraciji uporabnikov prepovedanih drog, ki so jo organizirali Univerza na Primorskem UP, Medicinska fakulteta na Rijeki MEDRI in Nacionalni Inštitut za Javno Zdravje NIJZ.
Konferenca je bila izvedena v sklopu projekta, ki se je začel izvajati v letu 2015 ter vsebuje raziskave, delavnice in doktorski študij na temo javnega zdravja. Na konferenci se je predstavilo več tujih in slovenskih predavateljev, kjer je vsak iz svojega kota obravnaval odvisnost – od preventive, mehanizmov zaznavanja, celostnih pristopov ter različnih raziskovalnih orodij. Poseben sklop delavnic je predstavljal predstavitev organizacij/društev s primeri svojih praks (ozaveščanje kvalitetnega življenja, zmanjševanje škode, terapevtsko delo ter tudi drugih mehanizmov, kot je reintegracija uporabnikov prepovedanih drog idr.).

Comments are closed.