november
10

Ministrstvo za pravosodje je s pomočjo implementacijske skupine oblikovalo enotno zloženko, ki je in bo v pomoč žrtvam kaznivih dejanj ob stiku s pristojnim organom, največkrat, s policijo.

Zloženka je dosegljiva v različnih jezikih, na gost in pregleden način posreduje vse bistvene informacije, ki jih žrtve kaznivih dejanj potrebujejo, da bodo lahko lažje uveljavljale vse pravice v kazenskem postopku ali izven njega.
Zloženka je dosegljiva v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem, hrvaškem in madžarskem jeziku.

Besedilo, ki daljše razlaga pravice je dosegljivo v slovenskem, angleškem, madžarskem in italijanskem jeziku.

Comments are closed.